Reklamacje i zwroty

Zdajemy sobie sprawę, że zakupy online rządzą się swoimi prawami. Nie ma tu możliwości „namacalnego" kontaktu z produktem. Dlatego w przypadku każdego zakupionego u nas towaru możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty odbioru paczki, jeśli produkt nie będzie spełniał oczekiwań.

 

Pet Shop Toys ma obowiązek dostarczyć Klientowi, będącemu konsumentem, towar bez wad i odpowiada wobec niego z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany towar ma wadę. 

Jeżeli otrzymany przez Państwa towar ma wadę stwierdzoną przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania, prosimy o zgłoszenie wady  i odesłanie towaru na nasz adres:

 

Pet Shop Toys Maciej Rymarz Spółka Komandytowa

ul. Marynarki Polskiej 96

80-557 Gdańsk

 

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji pisemnie, mailowo lub smsem.  Załączenie kopii paragonu lub faktury nie jest obowiązkowe, lecz jest przez nas sugerowane, gdyż zazwyczaj przyspiesza proces reklamacji.